Adatvédelmi tájékoztató

A kártya tulajdonosa az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Budaconsum Kft., mint Adatkezelő részére.

A Kártya tulajdonosa tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A kártyatulajdonos személyes adatainak törlése a Törzsvásárlói kártya tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Budaconsum Kft. számára, melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.